Peribahasa

Berlayar sambil memapan
Menyelesaikan dua tiga pekerjaan sekaligus