Peribahasa

Tempat makan jangan dibenahi
Kita jangan berbuat tidak senonoh di tempat kita menumpang