Peribahasa

Bernapas ke luar badan
Lebih percaya pada pendapat orang lain daripada percaya pada pendapat sendiri