Peribahasa

Berniaga di ujung lidah
Orang pandai yg tidak jujur