Peribahasa

Bersesapan belukar
Pekerjaan yang tidak sempurna