Peribahasa

Bersua baji dengan matan (tahan baji oleh kelidai)
Keras (berani, kuat) lawan keras (berani, kuat)