Peribahasa

Tentang mata dengan mata (antara empat mata )
Berhadap-hadapan dua orang saja