Peribahasa

Biduk lalu kiambang bertaut
Lekas berbaik atau berkumpul kembali (seperti perselisihan antara sanak keluarga)