Peribahasa

Bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mupakat
Kata sepakat dapat diperoleh melalui perundingan