Peribahasa

Bumi berputar zaman beredar
Keadaan zaman selalu berubah