Peribahasa

Bungkuk kail hendak mengena
Tipu muslihat untuk mencari keuntungan