Peribahasa

Cencang dua segerai
Sekali jalan dua pekerjaan selesai