Peribahasa

Cencang putus tiang tumbuk
Putusan yang mengikat