Peribahasa

Dalam rumah membuat rumah
Mencari keuntungan untuk diri sendiri ketika bekerja pada orang lain