Peribahasa

Tercincang puar bergerak andilau
Jika seseorang anggota keluarga dihina, tentu keluarga atau kaumnya akan turut tersinggung juga