Peribahasa

Diberi bertali panjang
Diberi kebebasan yang seluas-luasnya