Peribahasa

Diberi sejengkal hendak sehasta diberi sehasta hendak sedepa
Diberi sedikit lalu hendak minta lebih banyak lagi