Peribahasa

Diserakkan padi awak diimbaukan orang lain
Orang lain dipelihara, keluarga sendiri disia-siakan