Peribahasa

Duduk berkisar, tegak berpaling
Memungkiri janji (perkataan dsb yang pernah diucapkan atau dijanjikan)