Peribahasa

Duduk seorang bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang Mk
Dengan musyawarah atau secara gotong royong segala sesuatunya mudah dilaksanakan