Peribahasa

Elok palut, pengebat kurang
Tampaknya sudah baik, tetapi sebenarnya belum