Peribahasa

Gaharu dibakar kemenyan berbau
Memperlihatkan kelebihannya supaya dipercayai orang