Peribahasa

Gajah seekor gembala dua
Pekerjaan yang dikepalai (dipimpin) oleh dua orang