Peribahasa

Gayung tua, gayung memutus
Perkataan orang tua-tua biasanya benar