Peribahasa

Gemuk membuang lemak, cerdik membuang kawan Mk
Tidak mau menolong atau bergaul dengan keluarganya