Peribahasa

Genting putus, biang menanti tembuk
Perkara yang sudah putus (tidak boleh diubah lagi)