Peribahasa

Gula di mulut, ikan dalam belanga
Sudah dalam kekuasaan kita