Peribahasa

Terkalang di mata, terasa di hati
Ada sesuatu yang akan dikemukakan, tetapi belum tersampaikan (terkatakan)