Peribahasa

Ijuk tak bersagar lunak tak berbatu
Seseorang yang tidak ada sanak saudaranya yang dimalui (ditakuti) orang