Peribahasa

Jadi kain basahan
Sudah menjadi miskin (hina)