Peribahasa

Jika tidak pecah ruyung, di mana boleh mendapat sagu
Tidak akan tercapai maksud kalau tidak mau berusaha