Peribahasa

Jinak-jinak merpati
Kelihatannya ramah dan mudah didapat, tetapi sebenarnya tidak (tentang wanita)