Peribahasa

Kalau pandai meniti buih, selamat badan sampai ke seberang
Jika dapat mengatasi kesukaran tentu maksud dapat dicapai