Peribahasa

Kapal besar ditunda jongkong
Orang berkuasa yang menurut perintah orang kecil