Peribahasa

Ke mudik tentu hulunya, ke hilir tentu muaranya
Suatu maksud atau niat hendaklah tentu wujud atau tujuannya