Peribahasa

Keledai hendak dijadikan kuda
Orang bodoh hendak disamakan dengan orang pandai