Peribahasa

Kelihatan asam kelatnya
Kelihatan sifatnya yang kurang baik