Peribahasa

Kepala sama -, pendapat berlain-lainan
Setiap orang berlainan pendapatnya