Peribahasa

Keras ditakik, lunak disudu
Segala perintah hendaklah diberikan dengan penuh kebijaksanaan