Peribahasa

Kilat di dalam kilau
Ada maksud tertentu yang terselubung dalam perkataan (gerak-gerik dsb)