Peribahasa

Koyak tak berbunyi
Melakukan sesuatu yang kurang baik, tetapi tidak diketahui orang