Peribahasa

Kusut diselesaikan, keruh diperjernih
Perselisihan hendaklah diselesaikan secara baik-baik