Peribahasa

Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya
Tiap-tiap negeri ada adat istiadatnya sendiri