Peribahasa

Lain padang lain belalang
Tiap-tiap negeri berlainan aturan dan adatnya