Ovid

Suatu beban berat yang dipikul dengan senang hati akan menjadi ringan.