Kahlil Gibran

Rasa cinta dan sayang yang kita eluskan ke hati orang yang kesulitan justru lebih tinggi nilainya daripada kebaikan yang tersembunyi di bilik-bilik peribadatan.