Jonathan Swift

Tidak ada orang yang lebih buta daripada orang yang tak mau melihat.