John Dewey

Kita hanya berfikir ketika kita terbentur pada suatu masalah.