Jalaluddin Rumi

Kata Mutiara Air Jalaluddin Rumi

Air berkata kepada yang kotor,
“Kemarilah”.
Maka yang kotor akan berkata,
“Aku sungguh malu”.
Air berkata,
“Bagaimana malumu akan dapat dibersihkan tanpa aku ?”