Duc de La Rochefoucauld

Kesombongan lebih banyak disebabkan oleh percakapan daripada oleh akal.